specijalist mobilne prostorne

Suvenirnica Vaš specijalist za mobilne prostorne sustave z Uredi za ugibališta Blagajna Pravo prostorno rješenje za svaku primjenu Vaše prednosti: mogućnost individualne prilagodbe za svako područje primjene Savjetovanje i planiranje na licu mjesta odmah isporučivi i primenjivi dokazana kvaliteta proizvoda atraktivne cijene najma Moguća razna dodatna oprema Tip BM 10 Tip SA 10 Tip BM 20 KioskSpavaonica, na tri kata Autoškola